• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Назаров, Геннадий  
Авиации СГВ форум » ВОЕННОПЛЕННЫЕ - ШТАЛАГИ, ОФЛАГИ, КОНЦЛАГЕРЯ » Лагеря и лазареты на территории Польши » Stalag Grady (Grady , Ostrów Mazowiecka,Poland)
Stalag Grady
СаняДата: Среда, 23 Февраля 2011, 16.01.23 | Сообщение # 1
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Stalag Grady

В сотне километров к северо-востоку от Варшавы, вблизи деревни Гронды находился Шталаг 324, а вблизи деревни Коморово – Шталаг 333. Обе деревни – недалеко от города со странноватым для уха названием Острув-Мазовецка, там по соседству с осени 1939 года пролегала советско-немецкая граница, так что везти-гнать пленных в эти два лагеря в первые дни и месяцы войны немцам было удобно. В Шталаг 324 первые военнопленные поступили в середине дня 22 июня 1941 года!Шталаг 324 в Грондах существовал с 22 июня по октябрь 1941 года, потом он был в основном ликвидирован, а оставшие части подчинены Шталагу 333 в Коморово. Всего в нем содержались 120 тысяч советских военнопленных, из них 80-90 тысяч погибли, большинство – от разбушевавшегося сыпного тифа, но и без того – от нечеловеческих условий содержания под открытым небом (в лучшем случае – в землянках), массовых убийств как в лагере, так и за лагерной чертой, от голода, холода и отсутствия медицинской помощи

В Шталаге 324 началась лагерная одиссея генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в мае 1945 года в Маутхаузене, когда его на морозе вместе с еще пятьюстами узниками поливали холодной водой. Шталага 324 нет в статистических сводках Главного командования Вермахта, которые отсылались в Международный Красный Крест. Нет и списков узников лагеря – ни в немецких документах, ни в послевоенных советских или польских.

Наиболее подробно историю лагеря описал местный историк Мечислав Бартничак в своей книжке «Гронды и Коморово 1941-1944», изданной Польским министерством обороны в 1978 году. Приводимая мной информация основана частично на этой книжке, а частично – на изданном в 1979 году энциклопедическом справочнике на 700 страниц о гитлеровских лагерях на польских землях в 1939-1945 годах. Есть еще изданный в 2003 году на русском языке «Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша» - тоже полезная для поисковиков и интересующихся информация. Издатели – российские МО и МИД (включая российское Посольство в Варшаве) и польский Совет охраны памяти борьбы и мученичества.

Шталаг 333 в Коморово существовал с 1 ноября 1941 года по сентябрь 1943 года, но и потом, до самого освобождения района Острува-Мазовецкой советскими войсками тут содержались военнопленные, лагерь был просто переквалифицирован в трудовой. Условия в Шталаге 333 были получше, чем в Грондах, вермахт с мая 1942 года, как полагалось, направлял сводки в МКК о количестве узников, в том числе работоспособных (например, 1 января 1943 года – 18171 человек, в том числе 2232 работающих). Размещались пленные в деревянных и каменных помещениях, ранее служивших конюшнями, спали на соломе. Польский Красный Крест мог снабжать узников продовольственными посылками. Такая чуть ли не идиллия не помешала, по оценке М. Бартничака, гибели 43 тысяч узников из общего количества в 46 тысяч человек. Многие умерли, как и в Грондах, от эпидемии сыпного тифа.

My WebPage

Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Среда, 28 Декабря 2011, 03.50.37 | Сообщение # 2
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Польша
Остроленское воеводство
Гронды
братские могилы

http://obd-memorial.ru/Image2....ad70482
http://obd-memorial.ru/Image2....695282fQui quaerit, reperit
 
СаняДата: Среда, 28 Декабря 2011, 04.49.33 | Сообщение # 3
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Cmentarz wojenny jeńców radzieckich

Lokalizacja: cmentarz wojenny
Gmina: Ostrów Mazowiecka
Miejscowość: Grądy
Rodzaj obiektu: Cmentarz wojenny
Liczba pochowanych: 41000
Liczba zidentyfikowanych: 0

W czerwcu 1941 r. hitlerowcy utworzyli w tym miejscu obóz koncentracyjny dla jeńców radzickich.
W obozie tym w wyniku bestialskiego traktowania i mordowania jeńców - w okresie istnienia obozu zginęło 41 tysięcy jeńców radzickich.
Obiekt zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym wsi Lipniki, na działce nr 6 o pow. ok. 2,63 ha.
Treść napisu: „ Pamięci 41 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej zamordowanych w bestialski sposób w latach 1941 – 1942 w obozie jeńców przez ludobójców hitlerowskich”

[/c]

Информация взята здесь


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Среда, 03 Октября 2012, 18.08.29 | Сообщение # 4
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Вот интересно,захоронение имеется а за несколько лет поисков ни одной фамилии из ОБД не написано на этом мемориале!
Что то здесь не так!

Читаем еще от поляков:

Obóz jeniecki w Grądach k. Ostrowi Mazowieckiej


W czerwcu 1941 r., około 9 km od Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy wsiami: Grądy, Rynek, Stok, Antoniewo, Sielc, Lipniki i Koziki Majdan naziści utworzyli obóz jeniecki - Stalag 324. Obóz zajmował teren po obu stronach szosy do Różana, przy czym większa część obozu położona była po lewej stronie, na gruntach wsi Grądy i byłym poligonie wojskowym. Teren obozowy był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego, dozorowany przez niemieckich strażników.

Do obozu kierowano jeńców, pojmanych podczas ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Byli to żołnierze Armii Czerwonej z różnych republik radzieckich. Wśród nich były także osoby pochodzenia żydowskiego. Przyjmuje się, że do obozu w Grądach trafiło około 100 tysięcy więźniów.

Jeńcy docierali do obozu najczęściej po wielodniowej podróży po punktach zbornych. W wyniku wygłodzenia i wycieńczenia, stan fizyczny wielu z nich był tragiczny już w chwili przybycia do Stalagu. Po przyjeździe jeńców poddawano selekcji. Oficerowie polityczni, członkowie partii komunistycznej, przedstawiciele inteligencji i Żydzi byli wywożeni z obozu i rozstrzeliwani w rowach przeciwczołgowych w lesie koło wsi Guty-Bujno.

Infrastruktura obozowa była wyjątkowo prymitywna. W pierwszych dniach transporty jeńców umieszczano na otwartym placu, pod gołym niebem. Wkrótce został wybudowany kompleks prostych ziemianek o długości około 50 metrów, szerokości ok. 5 m i wysokości 2 metrów, nakrytych dwuspadowym dachem, opartym bezpośrednio na ziemi. Były to pomieszczenia mroczne, pełne wilgoci, nie stwarzające warunków do regeneracji sił. W każdej ziemiance kwaterowano około 100 osób, co w konsekwencji powodowało ciasnotę. W obozie nie było łaźni. Racje żywnościowe nie dostarczały odpowiedniej ilości kalorii - na 12 jeńców wydzielano bochenek chleba i kilka łyżek marmolady. Więźniowie nie otrzymywali odzieży, większość z nich chodziła w strzępach mundurów

Katastrofalne warunki bytowe i skrajne wyczerpanie były przyczyną licznych chorób: puchliny wodnej, krwawej biegunki, tyfusu, gruźlicy płuc. W obozie panowała wszawica. Wszystko to powodowało ogromną śmiertelność więźniów. Ginęli oni także w egzekucjach, przeprowadzanych przez nazistów koło wsi Guty-Bujno oraz na terenie Stalagu. Dla zastraszenia więźniów, nocą strażnicy strzelali na oślep między ziemiankami. Każdego dnia dziesiątki zwłok składano do wykopanych na skraju obozu ogromnych dołów. Według różnych szacunków, w Stalagu 324 mogło zginąć około 80.000 osób.

Obóz jeniecki w Grądach istniał do zimy 1942 r. Podczas likwidacji obozu, pozostałych przy życiu około 13.00 jeńców przeniesiono do Stalagu 333 w pobliskim Komorowie.

Po wyzwoleniu komisja śledcza przeprowadziła ogólne badania terenu przyobozowego cmentarza. Ujawniono 8 zbiorowych mogił o łącznej powierzchni 13864 metrów kwadratowych, przy czym na każdym metrze kwadratowym znajdowało się średnio 6 zwłok. Ciała były z reguły składane do grobów bez odzieży, odnaleziono też niewielką liczbę przedmiotów osobistych, dokumentów, monet. Brak urazów mechanicznych – śladów po kulach, złamań - badanych zwłok potwierdził, że większość pochowanych osób zginęła w wyniku głodu, mrozu i chorób[1.1].

http://www.sztetl.org.pl/pl....print=1

Технический перевод:

В июне 1941 года, примерно в 9 км от Острув Мазовецка, между селами: Грейди, квадрат, горные, Antoniewo, Sielce, Липники и Koziki Майдан нацисты создали лагерь - Шталаг триста двадцать четвёртым Лагерь занимает площадь по обе стороны дороги к Розе, и большая часть лагеря была расположена на левой стороне, на земле деревни Грейди и бывший военный полигон. Площадь лагеря была окружена колючей проволокой, охраняемой немецкими охранниками.

Были отправлены в лагеря пленных, захваченных во время нападения Третьего Рейха на Советский Союз. Они были солдатами Красной Армии из различных советских республик. Среди них были и люди еврейского происхождения. Предполагается, что в лагере в Грэди около 100.000 заключенных.

Заключенные сделали свой путь в лагерь после нескольких дней обычно путешествует ралли пунктов. В результате от голода и истощения, физическое состояние многих из них уже была трагическая прибытии в Stalag. Прибыв на место, заключенные подвергались выбор. Политическая офицеров, членов коммунистической партии, интеллигенция, и евреи были депортированы из лагеря и расстреляли противотанковые рвы в лесу возле села Гута-Bujno.

Инфраструктура лагеря была очень примитивной. В первые дни транспорты заключенных помещают на открытый за пределами площади. Вскоре он был построен комплекс простых землянках около 50 метров, шириной около 5 м и высотой 2 метра, покрытый двускатной крышей, которая основана непосредственно на земле. Они были в темной комнате, полной влаги, не представляют условия для восстановления сил. В каждой землянке разместиться около 100 человек, которые, в свою очередь, привело к тесным. В лагере не было никакой ванны. Пайки не обеспечивают достаточного количества калорий - до 12 заключенных были изолированы буханку хлеба и несколько столовых ложек мармелад. Заключенные не получают одежду, большинство из них пошли форму в клочья

Катастрофические условия жизни и крайнее истощение стало причиной многих заболеваний: водянка, кровавая диарея, тиф, туберкулез. В лагере было вшей. Все это привело к огромной смертности заключенных. Они также были убиты во время казней нацистами в районе села Гута-Bujno и в Stalag. Чтобы запугать заключенных, ночные охранники открыли беспорядочную стрельбу между ziemiankami. Каждый день десятки трупов были представлены вырыли на краю лагеря, огромные ямы. По разным оценкам, в Шталаг 324 мог бы убить около 80000 человек.

Грейди лагеря для военнопленных там в течение зимы 1942 года, во время ликвидации лагеря, оставшиеся в живых заключенные были перемещены 13.00 до Шталаг 333 в близлежащих Коморов.

После освобождения из общей следственной комиссии провели исследование на местном кладбище области. Выявлено восемь массовых захоронений с общей площадью 13864 квадратных метров, с каждого квадратного метра была в среднем на 6 трупов. Органов, как правило, представлены в могилу без одежды, нашли небольшое количество личных вещей, документов, монет. Отсутствие механических травм - пуля знаки, переломы - тело респондентов подтвердили, что большинство людей, похороненных там погибло в результате голода, холода и болезней [1,1].


Qui quaerit, reperit
 
polskaДата: Среда, 17 Февраля 2016, 00.31.02 | Сообщение # 5
Группа: Поиск
Сообщений: 311
Статус: Отсутствует
oczywiscie jest to totalna bzdura nie jest realne do wykonania w tak krotkim czasie wymordowac prawie 42 tys chlopa jest to niewykonalne .nusieli by wystrzelac prawie 1000 chlopa zeby powstala taka liczba zabitych
 
MishkaДата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 19.49.39 | Сообщение # 6
Группа: Поиск
Сообщений: 7
Статус: Отсутствует
у 324 шталага два адреса:

http://www.dokst.ru/main...._ru.pdf
Стационарные лагеря для рядового и сержантского состава (шталаги), с.77

324-й ШТАЛАГ
Месторасположение:
Беларусь: д. Лососио (5 км западнее города Гродно) Гродненской области.
Польша: г. Острув-Мазовецки.
Время существования: 06.1941—01.03.1943 гг. По другим данным расформирован 20.09.1942 г.
 
СаняДата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 20.18.06 | Сообщение # 7
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Mishka,
Это по белорусскому справочнику


Qui quaerit, reperit
 
MishkaДата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 20.45.25 | Сообщение # 8
Группа: Поиск
Сообщений: 7
Статус: Отсутствует
Цитата Саня ()
Кто-то однажды перепутал Гродно и Гронды.

Это вполне возможно :)
 
СаняДата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 20.51.17 | Сообщение # 9
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Цитата Mishka ()
Это вполне возможно

Да так и было.

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=301160385&page=2

амилия Садыков
Имя Хасим
Отчество Багаутдинович
Дата рождения/Возраст __.__.1919
Место рождения Ахмедьяново
Лагерный номер 1019
Дата пленения 12.07.1941
Место пленения Староконстантинов
Судьба Погиб в плену
Воинское звание красноармеец|рядовой
Дата смерти 24.03.1942
Место захоронения Беньяминов


Qui quaerit, reperit
 
MishkaДата: Понедельник, 06 Ноября 2017, 21.12.56 | Сообщение # 10
Группа: Поиск
Сообщений: 7
Статус: Отсутствует
Цитата Саня ()
Тему просто держу не удаляя из-за захоронения. Вот оно там реально существует и нам интересно кто там захоронен.
Считаю что фронтшталаг 333 в 41 году там положил много умерших. Фронтшталаги к сожалению не сильно увлекались заполнением документации.

Так война предполагалась блицкригом и на уничтожение.
Ваша тема подтвердила данные по другому, интересующему меня, узнику. Он оставил воспоминания - ужасы содержания, такие же как тут описаны . Выжил только потому, я считаю, что попал туда в первые дни войны, был здоров, отправлен в другой лагерь, а оттуда - в рабочую команду. Работал у фермеров, после войны вернулся домой.
Но он не знал тогда номера шталага и названия местности. А в послевоенной справке написано - "лагерь остров Мазовец"...
Понемногу пазлы складываются, каким путём прошёл узник. Спасибо за тему!
 
ВалентинДата: Среда, 09 Июня 2021, 10.56.29 | Сообщение # 11
Группа: Модератор
Сообщений: 7519
Статус: Отсутствует

Шталаг 324 для советских военнопленных - Grądy
 
Авиации СГВ форум » ВОЕННОПЛЕННЫЕ - ШТАЛАГИ, ОФЛАГИ, КОНЦЛАГЕРЯ » Лагеря и лазареты на территории Польши » Stalag Grady (Grady , Ostrów Mazowiecka,Poland)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: