• Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Назаров, JuG, Polukedov, доброхот  
Авиации СГВ форум » МЕМОРИАЛЫ И ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ » ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОЛЬШЕ » Варминьско-Мазурское воеводство, Польша » Мемориал Венгожево (нем. Angerburg) (Węgorzewo , Poland)
Мемориал Венгожево (нем. Angerburg)
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 17.43.55 | Сообщение # 1
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Мемориал Венгожево (нем. Angerburg)

Венгожево (польск. Węgorzewo, нем. Angerburg) — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Венгожевский повят. Имеет статус городско-сельской гмины.
До Второй мировой войны города находился под юрисдикцией Пруссии и назывался Ангербургhttp://maps.google.com/maps?ll....7,21.75


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 17.48.59 | Сообщение # 2
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Мемориал Венгожево (Węgorzewo), ул. Дзержинского

Информация о захоронении
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Сувальское воеводство
Номер захоронения в ВМЦ З48-510
Место захоронения г. Венгоживо, ул. Дзержинского
Дата создания современного места захоронения __.__.1945
Дата последнего захоронения __.__.1945
Вид захоронения братская могила, индивидуальная могила
Количество могил 7
Захоронено всего 317
Захоронено известных 39
Захоронено неизвестных 278
Кто шефствует над захоронением Министерство территориального хозяйства и строительства Республики Польша
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262081730Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 17.57.41 | Сообщение # 3
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Cmentarz Zolnierzy Armii Czerwonej Węgorzewo

Pomnik poświęcono pamięci 317 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie ziemi węgorzewskiej. Monument usytuowano go Górze Konopki między Węgorzewem a wsią Ogonki. Jest on wykonany z betonu i ma wysokość 6,8 m. Przedstawia trzy stylizowane postacie uzbrojonych żołnierzy ze sztandarem.Historia

Renowacją cmentarza, na którym miał powstać pomnik zaczęto się interesować w 1963 r. Przygotowując wstępną ewidencję miejsc pamięci stwierdzono, że na terenie powiatu węgorzewskiego znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich położony na peryferiach miasta. W 1966 r. w planie pracy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa zapisano, że należy odnowić i uporządkować szereg cmentarzy żołnierzy Armii Radzieckiej na terenie Warmii i Mazur. Wśród zadań priorytetowych wymieniono wówczas cmentarz w Węgorzewie. Informacja o planach wzniesienia pomnika pojawiła się po raz pierwszy w okresie przygotowań do upamiętnienia zbliżającej się w 1967 r. 50. rocznicy rewolucji październikowej. W planie pracy Komitetu Ochrony Pomników zapisano, że pomnik miał być gotowy już w listopadzie 1967 r. nie udało się jednak dotrzymać terminów i zgodnie z planem dokonano jedynie uporządkowania cmentarza żołnierzy radzieckich. Budowę pomnika przesunięto natomiast na rok 1968. W proces porządkowania cmentarza i powstawanie pomnika poza lokalnymi władzami zaangażowali się członkowie organizacji kombatanckich, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, młodzież szkolna, harcerze i wojsko. Akcję propagowano za pośrednictwem radia i miejscowej prasy. Fundatorem pomnika był Powiatowy Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Węgorzewie oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Odsłonięcie pomnika stało się bardzo ważnym wydarzeniem dla miejscowych władz administracyjno-partyjnych. Uroczystości były bowiem jednym z elementów powiatowych obchodów 51. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, na które zaproszono szereg ważnych gości. Ostatecznie odsłonięcia dokonano 7 listopada 1968 r., czego świadkami było około pięć tysięcy osób, w tym I sekretarz KW PZPR z Olsztyna i konsul ZSRR z Gdańska.

Реконструкция на кладбище, где он построил памятник начал в 1963 году, интерес к подготовке предварительной записи памятников было установлено, что в районе Węgorzewski находится кладбище советских воинов находится на окраине города. В 1966 году в план работы областной комитет по охране памятников в борьбу и мученичество государств, которые должны быть возобновлены, и организовать ряд кладбищ в Советской Армии в Вармии и Мазур. Среди приоритетов, перечисленных в Węgorzewo кладбище. Информация о планах памятник появился в первый раз в преддверии празднования предстоящего 50, 1967 годовщина Октябрьской революции.План комитета по охране памятников отметил, что памятник должен быть готов в начале ноября 1967 года, однако, не смогли уложиться в сроки и в соответствии с планом только заказ на кладбище советских воинов.Строительство памятника было перенесено в 1968 году. В процессе организации кладбища и создания памятника за пределы местной власти участвуют члены ветеранских организаций, Общество польско-советской дружбы, Общество развития западных территорий, школьников, разведчики и военные.Кампания способствовала через радио и местной прессе. Округ памятник был основателем Комитета граждан по охране памятников борьбы и мученичества в Węgorzewo и Президиума Национального Совета города.Открытие памятника стало очень важным событием для местных органов власти партии. Торжества на самом деле были одним из элементов празднования 51-й район летия Великой Октябрьской социалистической революции, которая предложила ряд важных гостей. Наконец открытие сделал 7 ноября 1968 года, который был свидетелем около пяти тысяч человек, в том числе секретарь ПОРП кВт в Ольштыне и советский консул в Гданьске.

http://leksykonkultury.ceik.eu/index.p....orzewem


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 18.00.39 | Сообщение # 4
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Первичное место захоронения Ангербург

Номер записи 77267953
Фамилия Незнанов
Имя Михаил
Отчество Дмитриевич
Последнее место службы 611 СП 88 СД
Воинское звание мл. лейтенант
Причина выбытия погиб
Дата выбытия 24.01.1945
Первичное место захоронения Германия, Восточная Пруссия, г. Ангербург
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11459
Номер дела источника информации 458Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 18.02.02 | Сообщение # 5
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Номер записи 77267955
Фамилия Саттаров
Имя Абдукахар
Последнее место службы 426 полк 88 СД
Воинское звание мл. лейтенант
Причина выбытия погиб
Дата выбытия 25.01.1945
Первичное место захоронения Германия, Восточная Пруссия, г. Ангербург
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11459
Номер дела источника информации 458Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 18.03.10 | Сообщение # 6
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Номер записи 77267979
Фамилия Савин
Имя Иван
Отчество Георгиевич
Последнее место службы 611 СП 88 СД
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия погиб
Дата выбытия 08.02.1945
Первичное место захоронения Германия, Восточная Пруссия, г. Ангербург
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11459
Номер дела источника информации 458Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Апреля 2012, 18.07.44 | Сообщение # 7
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Перезахоронены в Венгожево (Węgorzewo)http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66953777


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Четверг, 25 Октября 2012, 12.39.31 | Сообщение # 8
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Первичное место захоронения Тиргарден ,500 метров северо-восточнее ,Восточная Пруссия

Номер записи 4279741
Фамилия Махонько
Имя Семен
Отчество Иванович
Дата рождения __.__.1901
Место рождения Краснодарский край, Апшеронский р-н, к/з "Соревнование"
Дата и место призыва 03.08.1941, Апшеронский РВК, Краснодарский край, Апшеронский р-н
Последнее место службы 88 сд
Воинское звание ст. сержант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 29.01.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 550
http://obd-memorial.ru/Image2....0334e2b

Полное донесение:

Номер донесения 47680
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 14.04.1945
Название части 88 сд
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4279400&page=31


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Четверг, 25 Октября 2012, 12.46.40 | Сообщение # 9
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Первичное место захоронения западнее Мазурских озер 250 метров,Восточная Пруссия

Номер записи 4279485
Фамилия Наркевич
Имя Владимир
Отчество Адамович
Дата рождения __.__.1923
Место рождения Черниговская обл., г. Ромны, дер. Засулье
Дата и место призыва __.__.1944, Ворошиловский РВК, Белорусская ССР, г. Минск, Ворошиловский р-н
Последнее место службы 88 сд
Воинское звание сержант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 27.01.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 550
http://obd-memorial.ru/Image2....033.jpg

Полное донесение:

Номер донесения 47680
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 14.04.1945
Название части 88 сд

http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4279400&page=2

Мазу́рские озёра (польск. Mazury; также Большие Мазурские озёра) — многочисленная группа озёр на северо-востоке Польши, до 1945 года на территории Пруссии. Общая площадь 310 км². Применительно к рельефу северо-восточной Польши принято использовать термин Мазурское поозёрье, а по отношению к гидрографии региона — термин Мазурские озёра.http://maps.google.com/maps?ll=54,22&spn=1,1&t=m&q=54,22


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Четверг, 25 Октября 2012, 12.50.53 | Сообщение # 10
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Первичное место захоронения деревня Гроссендорф , район Хамеберг ,Восточная Пруссия

Номер записи 4279486
Фамилия Гашков
Имя Кирилл
Отчество Иванович
Дата рождения __.__.1915
Место рождения Карело-Финская ССР, Медвежьегорский р-н, дер. Хижозеро
Дата и место призыва __.__.1941, Беломорский РВК, Карело-Финская ССР, Беломорский р-н
Последнее место службы 88 сд
Воинское звание мл. сержант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 02.02.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 550
http://obd-memorial.ru/Image2....033.jpg

Номер донесения 47680
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 14.04.1945
Название части 88 сд

http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4279400&page=2


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Воскресенье, 24 Ноября 2013, 23.30.43 | Сообщение # 11
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Обновленные данные по мемориалу Венгожево, ул. Лучаньска

Информация о захоронении
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Номер захоронения в ВМЦ З48-3
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
Дата создания современного места захоронения __.__.1945
Дата последнего захоронения __.__.1945
Вид захоронения кладбище воинов СА
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 4
Захоронено всего 317
Захоронено известных 35
Захоронено неизвестных 282
Кто шефствует над захоронением Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051946

Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 04 Мая 2015, 10.51.33 | Сообщение # 12
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Węgorzewo - cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej

Lokalizacja: Węgorzewo - cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej
Gmina: Węgorzewo
Miejscowość: Węgorzewo
Rodzaj obiektu: Cmentarz wojenny
Liczba pochowanych: 1500
Liczba zidentyfikowanych: 35

Cmentarz o pow. 600 m kw., usytuowany na pagórku, na którego szczyt prowadzą schody z bokami z kamieni, wyłożone płytkami. Na szczycie znajdują się dwie mogiły zbiorowe, tablica memoratywna i pomnik z postaciami żołnierzy połączonych wstęgami sztandarów.

Wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ z 11.12.1991 r. nr A-896.
http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/13490/

Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 04 Мая 2015, 10.55.09 | Сообщение # 13
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Первичное место захоронения Ангербург, гарнизонное кладбище, ряд 4, могила № 5

Фамилия Берестов
Имя Иван
Отчество Николаевич
Дата рождения/Возраст __.__.1912
Место рождения Кировская обл., Богорусский р-н, Ярмеровский с/с
Дата и место призыва Богородский РВК, Кировская обл., Богородский р-н
Последнее место службы 864 ОКШР
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер
Дата выбытия 13.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, ряд 4, могила № 5
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 301
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4242698

Номер донесения 29118
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 10.03.1945
Название части ПЭП № 89


Qui quaerit, reperit
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 02.55.46 | Сообщение # 14
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 11
Фамилия Итальянцев
Имя С.
Отчество Г.
Дата рождения/Возраст __.__.1916
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051960

Фамилия Итальянцев
Имя Сергей
Отчество Григорьевич
Дата рождения/Возраст __.__.1919
Место рождения Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Алексеевка
Дата и место призыва Пензенский ГВК, Пензенская обл., г. Пенза
Последнее место службы 104 СП
Воинское звание мл. лейтенант
Причина выбытия умер
Дата выбытия 18.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975485

Информация из донесения о безвозвратных потерях
ID 57322585
Фамилия Итальянцев
Имя Сергей
Отчество Григорьевич
Дата рождения/Возраст __.__.1919
Место рождения Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Алексеевка
Дата и место призыва __.__.1942, Пензенский РВК, Пензенская обл., г. Пенза
Последнее место службы 31 А 104 сп
Воинское звание мл. лейтенант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 15.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 14, ряд № 3, место № 5
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 733
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57322585


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 02.57.53 | Сообщение # 15
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 22
Фамилия Павлов
Имя М.
Отчество А.
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051971

Фамилия Павлов
Имя Михаил
Отчество Андреевич
Дата рождения/Возраст __.__.1914
Место рождения Могилевская обл., Круглянский р-н, д. Рожки
Дата и место призыва Могилевская обл., Круглянский РВК
Последнее место службы 1106 СП
Воинское звание ефрейтор
Причина выбытия умер
Дата выбытия 15.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975481


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 03.00.59 | Сообщение # 16
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 12
Фамилия Карпунин
Имя Ф.
Отчество П.
Дата рождения/Возраст __.__.1908
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051961

Фамилия Карпушин
Имя Федор
Отчество Платонович
Дата рождения/Возраст __.__.1908
Место рождения Рязанская обл., Можарский р-н, с. Можарское
Дата и место призыва Рязанская обл., Можарский РВК
Последнее место службы 376 СП
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия умер
Дата выбытия 15.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975482


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 03.03.05 | Сообщение # 17
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 17
Фамилия Кулеев
Имя Н.
Отчество Н.
Дата рождения/Возраст __.__.1918
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051966

Фамилия Клюев
Имя Николай
Отчество Николаевич
Дата рождения/Возраст __.__.1918
Место рождения Чкаловская обл., Селемецкий р-н, д. Изобилье
Дата и место призыва Узбекская ССР, Кокандский РВК
Последнее место службы 337 СП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер
Дата выбытия 15.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975483


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 03.04.53 | Сообщение # 18
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 8
Фамилия Дикарев
Имя В.
Отчество Ф.
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051957

Фамилия Дикарев
Имя Виталий
Отчество Федорович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Место рождения г. Горький
Дата и место призыва г. Москва, Октябрьский РВК
Последнее место службы 653 СП
Воинское звание гв. ст. лейтенант
Причина выбытия умер
Дата выбытия 15.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975484

Информация из донесения о безвозвратных потерях
ID 57331374
Фамилия Дикарев
Имя Виталий
Отчество Федорович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Место рождения г. Горький
Дата и место призыва Октябрьский РВК, Московская обл., г. Москва, Октябрьский р-н
Последнее место службы 653 сп
Воинское звание гв. ст. лейтенант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 13.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 12, ряд 3, место № 3
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 741
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57331374


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 03.13.04 | Сообщение # 19
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
в числе неизвестных:
Фамилия Ионов
Имя Николай
Отчество Павлович
Дата рождения/Возраст __.__.1926
Место рождения Башкирская АССР, Федоровский р-н, д. Кармачка
Дата и место призыва Башкирская АССР, Федоровский РВК
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер
Дата выбытия 18.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975486

Фамилия Сенчило
Имя Николай
Отчество Егорович
Дата рождения/Возраст __.__.1921
Место рождения Витебская обл., Оршанский р-н, д. Новоселье
Дата и место призыва Витебская обл., Оршанский РВК
Последнее место службы 104 СП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер
Дата выбытия 18.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975487


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 03.16.04 | Сообщение # 20
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 31
Фамилия Ткачев
Имя А.
Отчество И.
Дата рождения/Возраст __.__.1916
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051980

Фамилия Ткачев
Имя Александр
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1916
Место рождения Тюменская обл., Николовский р-н, д. Рябо
Дата и место призыва __.__.1942, Куйбышевский РВК, Омская обл., г. Омск, Куйбышевский р-н
Последнее место службы 303 СП
Воинское звание ст. сержант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 09.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург,
гарнизонное кладбище, братская могила № 10, 2 ряд, 4 от севера
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582387

Информация из медицинского документа
ID 61975473
Фамилия Ткачев
Имя Александр
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1916
Место рождения Тюменская обл., Виколовский р-н, д. РЯбово
Дата и место призыва г. Омск, Куйбышевский РВК
Последнее место службы 306 сп
Воинское звание ст. сержант
Место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, северо-восточнее, кладбище, могила в/ч п/п 40349 № 10, 2 ряд, от севера 4-й
Причина выбытия умер
Дата выбытия 10.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, северо-восточнее, кладбище, могила в/ч п/п 40349 № 10, 2 ряд, от севера 4-й
Госпиталь ЭГ 2051
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975473


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
СаняДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 09.25.43 | Сообщение # 21
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Информация о захоронении
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Ольштынское воев.
Номер захоронения в ВМЦ ЗПКК-157
Первичное место захоронения повят Венгожево, м. Венгожево, 1,5 км, около асфальтового шоссе до Гизыцка на пригорке (лесок) высотой до 25 м
Дата создания современного места захоронения __.__.1948
Дата последнего захоронения __.__.1949
Количество могил 6
Захоронено всего 317
Дополнительная информация о месте захоронения информация могла устареть

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87228972Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 09.28.38 | Сообщение # 22
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Вторник, 10 Ноября 2015, 10.41.50 | Сообщение # 23
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Из списка перенесенных на мемориал в Гижицко:

Фамилия Великжанов
Имя А.
Отчество Я. (Е., Ю., И.)
Дата рождения/Возраст __.__.1905
Последнее место службы 0
Воинское звание рядовой
Дата смерти __.__.1945
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Ольштынское воев.
Место захоронения повят Гизыцко, г. Гизыцко, асфальтовое шоссе Гирыка-Велькасы-Ольштын, около 800 м, поблизости от военной спортивной площадки
Могила 18
Откуда перезахоронен повят Венгожевский, м. Венгожево
. https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=87227666

Информация из донесения о безвозвратных потерях
Фамилия Великжанов
Имя Алексей
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1905
Место рождения г. Мурманск
Дата и место призыва __.__.1942, Микояновский РВК, Мурманская обл., г. Мурманск, Микояновский р-н
Последнее место службы 38 СП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 06.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, братская могила № 10, 1 ряд, 1 от севера
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
. https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582377

Номер донесения 23824
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 28.02.1945
Название части упр. ПЭП 89

Фамилия Великжанов
Имя Алексей
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1905
Последнее место службы 86 СП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 06.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, кладбище, братская могила № 10, ряд 1, 1-й с севера
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977525
Номер дела источника информации 311
. https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63426170

Номер донесения 70088
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 27.11.1952
Название части 1 Украинский фр.

Фамилия Великжанов
Имя Алексей
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1905
Место рождения г. Мурманск
Дата и место призыва г. Мурманск, Микояновский РВК
Последнее место службы 88 СП
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер
Дата выбытия 10.02.1945
Госпиталь 2051 ЭГ
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 3910
. https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61975466

Госпиталь 2051 ЭГ
Тип донесения книга погребения
Дата донесения 14.09.1941-11.07.1945


Qui quaerit, reperit
 
olimpicsanДата: Пятница, 13 Мая 2016, 19.12.58 | Сообщение # 24
Группа: Поиск
Сообщений: 2
Статус: Отсутствует
Саня,коллега добрый день,с прошедшими праздниками.Вчера вернулся с Мордовии,ездил на захоронение поднятого нашим отрядом солдата.В одном городке ко мне обратилась женщина с просьбой помочь в установлении судьбы ее деда.По всем док-там ЦАМО он захоронен в Венгожево ,но я его не нашел в твоих списках.Прошу помоги установить истину.Отправляю тебе все что имеется в архиве.С уважением Марат Санаев,командир поискового отряда "Память"
Фамилия Люгзаев
Имя Иван
Отчество Фролович
Дата рождения/Возраст __.__.1921
Место рождения Мордовская АССР, Ичалковский р-н, с. Селище
Дата и место призыва __.__.1940 Мордовская АССР, Ичалковский РВК
Последнее место службы 52 сп
Воинское звание мл. сержант
Причина выбытия умер
Дата выбытия 04.02.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 4, 2-й от южного края
Госпиталь ППГ 2298
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-83627
Номер дела источника информации 4232
Прикрепления: 6356400.jpg (85.2 Kb)


Сообщение отредактировал olimpicsan - Пятница, 13 Мая 2016, 19.14.43
 
СаняДата: Пятница, 13 Мая 2016, 21.19.34 | Сообщение # 25
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
olimpicsan,
Доброго вечера!

Цитата olimpicsan ()
По всем док-там ЦАМО он захоронен в Венгожево ,но я его не нашел в твоих списках.

А кого можно найти в списках при таком раскладе?

Захоронено всего 317
Захоронено известных 35
Захоронено неизвестных 282

Вот адрес для внесения в список:

Российский Красный Крест Центр Розыска и Информации

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 18/7
Тел: (495) 621-71-75,
факс: (495) 623-45-80
e-mail: ticrrcs@mail.ru

http://crirkk.ru/-pid=4.htm

Установление сохранности могил советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны

Работа по установлению сохранности воинских захоронений проводится на основании официальных документов, подтверждающих дату гибели и место первоначального захоронения (извещения о гибели или справки Центрального архива Министерства обороны России), которые предоставляются заявителем.

После войны останки воинов с мест первоначальных захоронений переносились на специально создаваемые советские воинские кладбища, участки или в братские могилы. К моменту перезахоронения надписи на многих могилах не сохранились, поэтому воины перезахоранивались как неизвестные, без указания фамилии.

По просьбе Центра розыска СР некоторых НО КК и КП через местную администрацию вносят фамилии погибших в списки воинов, перезахороненных на соответствующие кладбища. На основании справок Центра розыска, подтверждающих, что могила сохранилась или фамилия воина внесена в списки захороненных на указанном кладбище, заявителю в посольстве/консульстве выдается виза для выезда за границу на посещение могилы.

Все расходы, связанные с выездом, заявитель оплачивает сам.

По установлению сохранности могил воинов, захороненных на территории РФ, если запрос поступил из-за границы, ЦРИ РОКК обращается в военные комиссариаты страны, где на основании официального документа фамилия воина вносится в списки погибших и захороненных в указанной местности.

Скачать анкету можно здесь:
http://crirkk.ru/finder_2.htm

Ответ высылается на домашний адрес в конверте, поэтому нужно указать свой домашний адрес и почтовый индекс.


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Пятница, 13 Мая 2016, 21.28.17 | Сообщение # 26
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Гарнизонное кладбище из Венгожево перенесено в Гижицко.

Мемориал Гижицко (нем. Lötzen - Лётцен))
http://www.sgvavia.ru/forum/549-1914-1


Qui quaerit, reperit
 
ВалентинДата: Четверг, 10 Июня 2021, 11.37.55 | Сообщение # 27
Группа: Модератор
Сообщений: 7667
Статус: Отсутствует

Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Węgorzewie
2017


Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej w Węgorzewie
Кладбище солдат Красной Армии в Венгожево.

26 мар. 2021 г.
 
PolukedovДата: Понедельник, 01 Ноября 2021, 00.19.10 | Сообщение # 28
Группа: Модератор
Сообщений: 1292
Статус: Отсутствует
Информация из списков захоронения
ID 86051968
Фамилия Матлашевский
Имя И.
Отчество И.
Дата смерти 25.01.1945
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051968

Информация из медицинского документа
ID 53744475
Фамилия Матлашевский
Имя Михаил
Отчество Филиппович
Дата рождения/Возраст __.__.1926
Место рождения Николаевская обл., Варваровский р-н
Дата и место призыва Варваровский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Варваровский р-н
Последнее место службы 653 сп
Воинское звание красноармеец
Место захоронения Восточная Пруссия, д. Буддерн
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 25.01.1945
Госпиталь 360 ОМСБ 220 сд
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-71693
Номер дела источника информации 1669
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53744475

Информация из списков захоронения
ID 86051984
Фамилия Яковчук
Имя Ф.
Дата смерти 25.10.1945
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86051984

Информация из медицинского документа
ID 53744474
Фамилия Яковук
Имя Трофим
Отчество Антонович
Дата рождения/Возраст __.__.1910
Место рождения Брестская обл., Высоковский р-н
Дата и место призыва Высоковский РВК, Белорусская ССР, Брестская обл., Высоковский р-н
Последнее место службы 376 сп
Воинское звание красноармеец
Место захоронения Восточная Пруссия, д. Буддерн
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 25.01.1945
Госпиталь 360 ОМСБ 220 сд
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-71693
Номер дела источника информации 1669
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53744474

Информация из медицинского документа
ID 53744476
Фамилия неизвестный
Последнее место службы 376 сп
Место захоронения Восточная Пруссия, д. Буддерн
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 25.01.1945
Госпиталь 360 ОМСБ 220 сд
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации А-71693
Номер дела источника информации 1669
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53744476


С уважением,
Егор Полукедов.
 
НазаровДата: Понедельник, 01 Ноября 2021, 10.04.46 | Сообщение # 29
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
№ 7
Фамилия Гладолев
Имя Иван
Отчество Васильевич
Дата рождения/Возраст __.__.1906
Дата смерти 29.01.1945
Страна захоронения Польша
Регион захоронения Варминьско-Мазурское воев.
Место захоронения г. Венгожево, ул. Лучаньска
Могила 2
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582366

Фамилия Глаголев
Имя Иван
Отчество Васильевич
Дата рождения/Возраст __.__.1906
Дата и место призыва __.__.1942, Петропавловский ГВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск
Последнее место службы 426 сп 88 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 29.01.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 3
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582366


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
НазаровДата: Понедельник, 01 Ноября 2021, 10.08.24 | Сообщение # 30
Группа: Администратор
Сообщений: 41502
Статус: Отсутствует
Фамилия Агеев
Имя Петр
Отчество Романович
Дата рождения/Возраст __.__.1905
Место рождения Смоленская обл., Духовщинский р-н, с. Кобылино
Дата и место призыва __.__.1944, Кагановичский РВК, Белорусская ССР, г. Минск, Кагановичский р-н
Последнее место службы 653 сп
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 29.01.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 3
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582364

Фамилия Калинин
Имя Пантелеймон
Отчество Григорьевич
Дата рождения/Возраст __.__.1898
Место рождения Коми АССР, Ижемский р-н, с. Сизябек
Дата и место призыва __.__.1942, Ижемский РВК, Коми АССР, Ижемский р-н
Последнее место службы 55 сп
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 30.01.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 3
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582365

Фамилия Дюгзаев
Имя Иван
Отчество Фролович
Дата рождения/Возраст __.__.1921
Место рождения Мордовская АССР, Ичалковский р-н, д. Селище
Дата и место призыва __.__.1940, Иголовский РВК, Мордовская АССР
Последнее место службы 52 сп
Воинское звание мл. сержант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 30.01.1945
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., Ангербургский р-н, г. Ангербург, гарнизонное кладбище, могила № 3
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 245
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56582367


Николай Викторович
в/ч 69711 1974-1976 осень
У России только два союзника - это Армия и Флот
 
Авиации СГВ форум » МЕМОРИАЛЫ И ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ » ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОЛЬШЕ » Варминьско-Мазурское воеводство, Польша » Мемориал Венгожево (нем. Angerburg) (Węgorzewo , Poland)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: