• Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: galina, Саня  
Kgf. Lager №9 Vulcan
СаняДата: Суббота, 06 Ноября 2010, 22.40.07 | Сообщение # 1
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует
Kgf. Lager №9 Vulcan

Lagarul de prizonieri №9 Vulcan

Годы существования лагеря 1941-1943 г.г.

Вулкан (рум. Vulcan, бывшее название Jiu-Vaidei-Vulcan) — город в Румынии, в жудеце Хунедоара
https://ru.wikipedia.org/wiki....%D1%8F)https://www.google.com/maps....2?hl=ru


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 31 Октября 2011, 23.13.26 | Сообщение # 2
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует
Список советских военнопленных погибших в лагере Вулкан


Погиб 841 человек
Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 31 Октября 2011, 23.23.54 | Сообщение # 3
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 31 Октября 2011, 23.26.15 | Сообщение # 4
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Понедельник, 31 Октября 2011, 23.28.42 | Сообщение # 5
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует


Qui quaerit, reperit
 
galinaДата: Воскресенье, 25 Декабря 2011, 13.11.24 | Сообщение # 6
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Лагерь военнопленных №9 в жудеце Хунедоара имел 2 места расположения:

1. Крэчунешти (Craciunesti) - в период 1941-42 г.г., где заключённые работали на строительстве железной дороги Дева-Брэд.

2. Вулкан (Vulcan) - в период 1942-44 г.г., где военнопленные работали в угольных шахтах.

Просмотреть увеличенную карту


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Воскресенье, 25 Декабря 2011, 13.58.43 | Сообщение # 7
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
В 1943 году лагерь №9 Вулкан включал в себя 2 сублагеря: Лупени и Петрошани.

С уважением,
Галина
 
galinaДата: Воскресенье, 25 Декабря 2011, 14.01.47 | Сообщение # 8
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Quote (Саня)
galina,
А где находилось управление лагерем?


Управление находилось в Вулкан.


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Воскресенье, 25 Декабря 2011, 16.49.07 | Сообщение # 9
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Quote (Саня)
В Крэчунешти есть захоронение?


В Списки захороненных в Крэчунешти можно войти через Алёхин Семен Григорьевич, 1909.
Дело №38.
Всего 442 страницы.
Алехин на странице 219.

Выписки о смерти и Схемы захоронения - начиная со страницы 333.


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Воскресенье, 25 Декабря 2011, 18.44.27 | Сообщение # 10
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Также Крэчунешти:

1. Дело № 39, 40.
всего 420 стр.

В Списки войти через Билан Яков Степанович, 1908.

Выписки и Схемы начало стр. 12

2. Дела №№ 41, 42.
Всего 616 страниц.

В Списки войти через Могила Остап.( Но у него и других место захоронения поблизости села Luncoiul de Sus. Далее - снова Крэчунешти).

3. Дела №№43, 44.
Всего 442 страницы.

В Списки войти через Звиналех Званов Петрович
(Фамилия и имя искажены переводчиком. В Выписке о смерти румыны записали фамилию - Зваков. Имя - Звинале).
Правильно: ЗВАКОВ ЗБИНАЛЬ ПЕТРОВИЧ.

Выписки и Схемы начиная со стр.22.

4. Дела №№45, 46.
Всего 497 страниц.

В Списки войти через Никитайлов Петр Григорьевич.

Выписки и Схемы начиная со стр. 15.


С уважением,
Галина
 
СаняДата: Суббота, 24 Марта 2012, 18.19.52 | Сообщение # 11
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует
Зозуля Стефан пишет письмо из лагеря Вулкан в феврале 1943 года:http://obd-memorial.ru/Image2....d76fc2ehttp://obd-memorial.ru/Image2....04bc06f


Qui quaerit, reperit
 
galinaДата: Среда, 02 Января 2013, 03.59.25 | Сообщение # 12
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
BULETINUL CERCULUI DE STUDII AL ISTORIEI POSTALE DIN ARDEAL, BANAT SI BUCOVINA, An XIII, nr.3
[size=9]..."Acesta este contextul în care s-au înfiinŃat lagărele de prizonieri în judeŃul Hunedoara, un judeŃ
industrializat încă din acei ani, unde existau deci instituŃii interesate de aportul în braŃe muncă al
acestora: CFR, minele de cărbuni, industria siderurgică. Pe întreaga perioadă a anilor 1941-1944
a funcŃionat în judeŃ Lagărul de prizonieri nr. 9, având însă două locaŃii diferite consecutive:
Crăciunesti între 1941-1942 (unde prizonierii munceau la linia CFR Deva-Brad) si Vulcan între
1942-1944 (unde munceau în minele de cărbuni). În plus, prizonieri au fost folosiŃi, în anii 1942-
1944, si de alte industrii, fără a se înfiinŃa lagăre propriu-zise.

Lagărul nr. 9 Crăciunesti – 1941-1942.

Lagărul Crăciunesti a fost primul înfiinŃat cronologic, probabil încă din luna septembrie 1941,
după cum rezultă din descrierea sosirii unui (prim ?) transport de prizonieri în gara Deva:
 Am onoarea a Vă raporta că astăzi 18.9.1941, orele 1½ a trecut prin gara Deva, unde a staŃionat 1½,
un tren compus din 43 vagoane cu prizonieri rusi, cu destinaŃia santierul CFR Deva-Brad. PopulaŃia
din orasul Deva, aflând de acest tren, s-a prezentat la gară, întâmpinând cu pâine, Ńigări si diferite
fructe pe prizonieri5. Trenul se afla sub comanda unui sublocotenent român. O parte din acesti
prizonieri vorbeau stricat româneste si povesteau populaŃiei cum s'au predat chiar din primele zile de
bătălie, mai ales atunci când s-au lansat din avioanele românesti manifeste care cuprindeau
următoarele cuvinte: ‘Români, nu luptaŃi contra noastră; Basarabeni si Bucovineni, predaŃi-vă’6.
În septembrie 1941 existau 1000 prizonieri sovietici la lucrările liniei CFR Deva-Brad (alături de
500 evrei din Timis si 200 din Hunedoara, despre acestia vezi un articol mai vechi din Buletinul
ABB nr. 2(40) / Iunie 2002, pp.1-10)7. La data de 20.9.1941 sunt consemnaŃi 8 prizonieri evadaŃi
din lagărul Deva8 (puŃini faŃă de ce se raportase de către alte lagăre).
Toate actele oficiale privitoare la regimul prizonierilor sugerază o atitudine corectă, umanitară,
în spiritul convenŃiilor internaŃionale. Din păcate, corupŃia si necinstea responsabililor direcŃi au
reusit ocazional să întunece acest tablou optimist. Astfel s-au petrecut faptele si la Crăciunesti,
unde abuzurile comandantului au creat condiŃii inumane de viaŃă prizonierilor si nemulŃumiri
subordonaŃilor. Epilogul povestii este redat de o notă a poliŃiei9:
 Înlocuirea col. Stavrescu Nicolae, fost comandant al lagărului de prizonieri Crăciunesti, a stârnit
bucurie atât în rândul prizonierilor cât si al soldaŃilor români din pază […].
1. În luna dec.1941 a primit 2 vagoane cu porci din regiunea Banatului, destinate numai pentru prizonieri
si oamenii însărcinaŃi cu paza. Nici un porc n'a fost întrebuinŃat pentru lagăr, toŃi fiind întrebuinŃaŃi
numai de el.
2. RaŃia de pâine care trebuia să se dea prizonierilor a fost redusă numai la jumătate, restul
întrebuinŃând-o pentru el. Astfel, din cauza subalimentaŃiei au murit un număr de 700 prizonieri.
3. S'a primit bani din partea MAN să se construiască barăci bune pentru prizonieri. Acesti bani au fost
întrebuinŃaŃi numai în parte, făcând adăposturi de locuit ce lasă de dorit în scopul de a-i rămâne bani.
De asemenea o sumă de bani a fost destinată pentru scânduri de sicrie pentru prizonierii care mor.
Din acesti bani nu s'a cumpărat nici un sicriu, prizonierii fiind înmormântaŃi câte 5-6 într-o singură
groapă.
4. Oamenii din jud. Hunedoara, cari în toamna anului trecut au fost rechiziŃionaŃi cu carele si vitele
pentru a transporta lemnele pentru lagărul de prizonieri Crăciunesti, n'au primit nici un fel de chirie,
desi erau fonduri destinate pentru aceste cărăusii. Ceva mai mult, când se duceau oamenii după
chirii, erau luaŃi la bătaie de susnumitul colonel.
Cpt. Popescu I., de acord cu Plot. Nistor si Ifrim, tot dela lagărul de prizonieri Crăciunesti, văzând
neregulile si abuzurile făcute de col. Stavrescu E, l-au denunŃat MAN. În ziua de 27.3.1942 a primit o
telegramă dela Bucuresti de a se prezenta imediat. Numitul colonel plecând, nici până în prezent nu
s'a mai reîntors, fiind reŃinut în interesul cercetărilor.
Noul comandant pare a fi mult mai tolerant, din moment ce acceptă chiar ‘întregiri de familii’10:
 Răspuns la nota inf. 17 / 21.4.1942 referitoare la răspândirea de stiri tendenŃioase de către soŃia unui
prizonier rus aflat în lagărul Crăciunesti. […] În lagărul de prizonieri din com. Crăciunesti a sosit în
ziua de 3.4.1942 soŃia prizonierului rus Postusenco Ivan Atanasie, anume Senia, care a călătorit cu
acte în regulă dela Odesa direct în lagăr. Venirea numitei la soŃul său este motivată de a-si căuta
soŃul care este suferind. La data de 11.4.1942 a plecat împreună cu soŃul său din com. Crăciunesti cu
un transport de [120] prizonieri ce au fost trimisi pentru munci agricole la mosia Popesti, din jud.
IalomiŃa11. Pe tot timpul sederii în Crăciunesti, a domiciliat în lagăr cu soŃul său, deoarece a obŃinut
această aprobare dela dl. Cdt. al lagărului. ...
Din a doua jumătate a anului 1942 lagărul Crăciunesti nu mai apare în documente, ultima
menŃiune pare a fi din luna august 194212, ulterior fiind desfiinŃat si mutat pe Valea Jiului...."

Grecu Dan-Simion, Deva
[/size]

Статья из журнала
BULETINUL CERCULUI DE STUDII AL ISTORIEI POSTALE DIN ARDEAL, BANAT SI BUCOVINA, An XIII, nr.3
..."На протяжении периода 1941-1944 года в графстве (Хунедоара-Р.Г.) функционировал лагерь № 9 в двух разных местах:
Craciunesti между 1941-1942 (где работали заключенные в Deva-Брэд CFR),
и Vulcan между1942-1944 (где работали в угольных шахтах). Кроме того, использованили заключенных в годы 1942 -1944 года и в других отраслях промышленности.

Лагерь 9 Craciunesti - 1941-1942 гг.

- Я имею честь сообщить вам, что сегодня, 18/09/1941, 1 ½ часа со станции Дева прибыл
поезд, состоящий из 43 вагонов с русским заключенным с CFR Deva-Брэд назначением Брэд. Население
Девы, узнав об этом поезде, пришло на станцию, приветствуя военнопленных хлебом, сигаретами и различными фруктами. Поезд был под командованием румынского лейтенанта. Некоторые из этих
заключенные говорили на ломанном румынском, так как выучили в первые дни
войны, особенно, когда они получили листовки с румынских самолетов, содержащие
следующие слова: «румыны с Бессарабии и Буковины, не воюйте против нас . "
В сентябре 1941 года было 1000 советских военнопленных для работы на железнодорожной линии Deva-Брэд (вместе с 500 евреями из Timis и 200 из Hunedoara , см. статью о них раньше бюллетень
ABB нет. 2 (40) / июнь 2002, с.1-10) 7.
Все официальные документы, относящиеся к заключенным, говорят о правильном гуманном отношении,
в соответствии с международными конвенциями. К сожалению, коррупция и нечестность имела место быть.
Таковы были факты и в Craciunesti, где нарушения создали бесчеловечные условия жизни заключенных и недовольство подчиненных. Эпилог этой истории: замена Stavrescu Николая, бывшего коменданта лагеря Craciunesti, вызвала радость среди заключенных, а также и у румынских солдат, охраняющих [...].
1. В декабре 1941 из области Банат было получено 2 вагона свиней, предназначенных только для заключенных и охраны лагеря. Но в лагерь эти вагоны не поступили, все было присвоено комендантом.
2. Пайка хлеба, которая должна была выдаваться заключенным, была сокращена до половины, остальное уходило также для него. Таким образом, от недоедания умерло 700 заключенных.
3. Полученные деньги ( пришли от MAN) для постройки лучшей казармы для заключенных, были
присвоены.
Кроме того, деньги, которые предназначались для приобретения досок на гробы для умерших заключенных, эти деньги не пошли по назначению, умерших хоронили по 5-6 в одной
яме.
4. Люди из Hunedoara, которые осенью прошлого года осуществляли поставки крупного рогатого скота и
древесины для лагере Craciunesti, они не получили никакой оплаты,
хотя были средства, предназначенные для этих целей. Во всём вышеупомянутом обвиняют полковника.
Капитан Попеску И. совместно с Нистор и Ifrim, все из лагере Craciunesti, видя
нарушения и злоупотребления, сделанные полковником Stavrescu E, доложили MAN. На 3/27/1942 была получена телеграмма из Бухареста явиться немедленно.

Новый командир, кажется, был более терпимым, так как даже принял решение о "воссоединении семьи":
( Там же, ф 28: адреса № 311 / 03.05.1942 жандармерии легиона полиции Hunedoara Дева.)

- Ответ на письмо 17 / 21.04.1942 касается жены русского военнопленного лагеря в Craciunesti. [...]
03/04/1942 в лагерь коммуны Craciunesti прибыла жена русского заключенного Postusenco Иван Афанасий, Senia, которая следовала за ним из Одессы непосредственно из лагеря. Объяснила, что ищет мужа, который страдает.
11.4.1942 вместе с мужем пошла из коммуны Craciunesti на работу в Попешти на сельскохозяйственные работы в округе Ialomita. В то время, как все возвращались в Craciunesti , она шла в лагерь со своим мужем, потому что получила на это разрешение от коменданта лагеря.

Со второй половины 1942 года лагерь Craciunesti не появляется в документах, последнее
упоминание, кажется, в августе месяце 1942. Позже был закрыт и переехал в Valea Jiului..."

автор: Grecu Dan-Simion, Deva


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Среда, 02 Января 2013, 04.14.57 | Сообщение # 13
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Цитата (galina)
În lagărul de prizonieri din com. Crăciunesti a sosit în
ziua de 3.4.1942 soŃia prizonierului rus Postusenco Ivan Atanasie, anume Senia, care a călătorit cu
acte în regulă dela Odesa direct în lagăr.


1. После пленения под Одессой поступил в лагерь Крэчунешти.
Номер записи 82433251
Фамилия Пастушенко
Имя Иван
Отчество Афанасьевич
Дата рождения 23.06.1903
Место рождения Конисполь
Дата пленения 19.08.1941
Место пленения Кувайный Маяк
Лагерь Крэчунешти
Судьба попал в плен
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977528
Номер дела источника информации 160

2.Из лагеря Крэчунешти был переведён в лагерь Слобозия (Яломица)
Номер записи 82282334
Фамилия Пастушенко
Имя Иван
Отчество Афанасьевич
Дата рождения 23.06.1893
Место рождения Украинская ССР, Одесская обл., Конецполь
Последнее место службы 2 мор. б-н
Воинское звание солдат
Дата пленения 19.09.1941
Место пленения Одесса
Лагерь Слобозия
Судьба попал в плен
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977528
Номер дела источника информации 144


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Четверг, 03 Января 2013, 18.49.40 | Сообщение # 14
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Продолжение.

Grecu Dan-Simion, Deva

BULETINUL CERCULUI DE STUDII AL ISTORIEI POSTALE DIN ARDEAL, BANAT SI BUCOVINA, An XIII, nr.3
Lagărul nr. 9 Vulcan – 1942-1944.
Primele menŃiuni despre prezenŃa prizonierilor pe Valea Jiului (fără a se menŃiona încă existenŃa
unui lagăr organizat, doar ‘cazarea’ în două locaŃii din Petrosani si Lupeni, viitoarele sublagăre)
apar doar în luna august 1942 din notele informative ale poliŃiei (care probabil se referă la un
singur transport în 10 august pentru Petrosani si Lupeni si altul în 12 august doar pentru Lupeni):
 La 10.8.1942 sosesc la Lupeni 250 prizonieri din GalaŃi pentru Societatea ‘Petrosani’, Mina Lupeni,
unde vor fi întrebuinŃaŃi ca muncitori externi. Au fost cazaŃi în colonia Jiu [azi Jiu-Paroseni, locaŃie
între Lupeni si Vulcan], în fostele grajduri ale Soc. Petrosani. Paza este asigurată de Legiunea mobilă
Jandarmi Lupeni13.
 Tot la 10.8.1942 sosesc în Petrosani 400 prizonieri, adusi pentru minele SocietăŃii Petrosani ca
lucrători de specialitate. În Petrosani au fost repartizaŃi 60, cantonaŃi în clădirea Soc. Petrosani. Din
acesti prizonieri, 2 au murit pe drum spre Petrosani, au fost înmormântaŃi în localitate, cu onoruri
militare, în ziua de 11.8.1942, după ritul ortodox. În 12.8.1942 dimineaŃa un număr de 400 prizonieri
au trecut cu destinaŃia Lupeni14.

În luna noiembrie 1942 este menŃionat ‘lagărul JieŃ’ (locaŃie aflată între Petrosani si Petrila, care
se referă foarte probabil la sublagărul Petrosani):
 ....
În 1943 Lagărul de prizonieri nr.9 Vulcan apare ca atare, subordonând si două sublagăre,
unul la Lupeni si altul la Petrosani. La 4.10.1943 s-a găsit un nucleu comunist în sublagărul
Lupeni (aici fiind deŃinuŃi ofiŃerii prizonieri). Cu acea ocazie se aminteste că sublagărul are cca.
800 prizonieri rusi care lucrează pe schimburi la exploatarea minelor de cărbuni Lupeni,
proprietatea SocietăŃii 'Petrosani'. Tot în 1943 documentele informative aproximează la cca.
1800 (2000?) numărul prizonierilor sovietici de pe Valea Jiului.


"Лагерь № 9 Вулкан - 1942-1944 гг.
Первые упоминания о присутствии заключенных в Valea Jiului( еще не как организованные лагеря, а только 'жилье' в двух местах - в Petrosani и Lupeni, будущем сублагере) появляются только в августе 1942 года в уведомлениях полиции (которые, вероятно, относится к одной партии 10 августа в Petrosani и Лупени и другой 12 Августа только в Лупени):
- 08/10/1942 в Лупени прибыли 250 заключенных из Галацкого Общества "Петрошани" , на шахту Лупени, где они будут использованы как иностранные рабочие. Они были размещены в колонии Jiu [сегодня Jiu-Paroseni, местоположение между Лупени и Вулкан], в здании бывшей конюшни общества Petrosani. Безопасность обеспечивается Жандармейским подвижным легионом Lupeni.
- Кроме того, 10/8/1942 400 заключенных - специализированных рабочих прибыло в Петрошани . В Petrosani были размещены 60, в помещениях Общества "Petrosani". Из
этих заключенных, двое умерли по дороге и были захоронены в деревне Петрошани, по-военному, 11.8.1942, после православного обряда. На утро 08/12/1942 400 заключенных
выехало по назначению в Lupeni.

В ноябре 1942 года упоминается лагерь Jien "(расположен между Петрошани и Петрила ,
вероятно, относится к сублагерю Petrosani):
....
В 1943 году появляется лагерь No.9 Вулкан, состоящий из двух сублагерей -
Лупени и Петрошани. 04/10/1943 найдены коммунистическое ядро в лагере Лупени (здесь содержались офицеры - заключенные). В этой связи следует напомнить, что сублагерь имел ок. 800 русских заключенных, работающих в несколько смен в угольных шахтах Лупени Компании "Петрошани". Все информационные документы в 1943 году говорят о том, что общее количество советских военнопленных в Valea Jiului было 1800 (2000?)."


С уважением,
Галина
 
KwidooRUДата: Четверг, 26 Декабря 2013, 20.32.18 | Сообщение # 15
Группа: Поиск
Сообщений: 1
Статус: Отсутствует
Здравствуйте.

Нашел тему по запросу Крэчунешти.
У меня там двоюродный прадед был в плену, выжил, дошел до Вены... Нынче живой, хоть и уже старенький...

Есть желание посетить город, сделать репортаж. Вопрос к тем, кто отписывается в этой теме: кто либо туда уже ездил? Что до чего?

Спасибо.
 
galinaДата: Четверг, 26 Декабря 2013, 22.17.36 | Сообщение # 16
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
KwidooRU,
Здравствуйте! Крэчунешти ( Crăciuneşti ) - это небольшое село в жудеце Хунедоара (Hunedoara).
Как проложить маршрут с Украины - можно посмотреть здесь:
http://distanta.ro/craciunesti/hunedoara


С уважением,
Галина
 
VikaДата: Среда, 14 Мая 2014, 22.34.15 | Сообщение # 17
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
Здравствуйте,

Помогите пожалуйста найти прадеда Шабадаш Мифодий Иванович
Дата рождения 1910 г.
Место рождения Украинская ССР, Николаевская обл., Владимировский р-н, с.Сергеевка

По недостоверной информации попал в плен по Одессой и пропал безвести.

заранее спасибо.
 
СаняДата: Среда, 14 Мая 2014, 22.39.56 | Сообщение # 18
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует
Vika,
Доброго вечера!

Смотрим что есть:

Информация из документов, уточняющих потери
Фамилия Шабадаш
Имя Мифодий
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1910
Дата и место призыва 22.07.1941 Владимировский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Владимировский р-н
Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.06.1944
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977521
Номер дела источника информации 82
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63762449


Qui quaerit, reperit
 
СаняДата: Среда, 14 Мая 2014, 22.40.50 | Сообщение # 19
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Присутствует
Информация о военнопленном
Фамилия Шабадаш
Имя Мефодий
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст 16.06.1910
Место рождения Украинская ССР, Николаевская обл., Сергеевка
Дата пленения 18.08.1941
Место пленения Михайловка
Лагерь Крэчунешти
Судьба погиб в плену
Последнее место службы 95 СП
Воинское звание рядовой
Дата смерти 21.01.1942
Место захоронения Хунедоара, Крэчунешти
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977528
Номер дела источника информации 160
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=82433593Qui quaerit, reperit
 
VikaДата: Вторник, 27 Мая 2014, 15.41.08 | Сообщение # 20
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
Спасибо большое за информацию.
Можна ли найти информацию о последнем месте пребывания Шабадаш Мифодия до исчезновения в __.06.1944?

Может ли быть это один и тот же человек? к сожалению, я не знаю точной даты рождения.

Спасибо заранее!
 
galinaДата: Вторник, 27 Мая 2014, 19.48.37 | Сообщение # 21
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Цитата Vika ()
Можна ли найти информацию о последнем месте пребывания Шабадаш Мифодия до исчезновения в __.06.1944?


Vika, если в этом документе:
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=82433593
указан именно ваш прадед (проверить можно, например, по имени матери - Пелагея), то после пленения 18 августа 1941 года в районе с. Михайловка, он находился сначала в пересыльном лагере в румынском городе Галац, а затем переведен в лагерь №9 Вулкан, в с.Крэчунешти (Хунедоара), где скончался 21 января 1942 года.
есть отметка, что Шабадаш М.И. был болен ревматизмом суставов.

Этот документ тоже о нём, только фамилия была искажена:

Фамилия Сабадат
Имя Мифодий
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1910
Место рождения Сергеевка
Лагерь лаг. 9 Вулкан Хунедоара
Судьба погиб в плену
Воинское звание красноармеец
Дата смерти 21.01.1942
Место захоронения Румыния, Хунедоара уезд, Вулкан
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 1637

Номер донесения 141187
Тип донесения Донесения о военнопленных
Дата донесения 19.09.1945
Название части Союзная контрольная комиссия в Румынии
http://www.obd-memorial.ru/memoria....0512c01

Указаны имя жены - Мария, имя матери - Пелагея

А это Свидетельство о смерти, фамилия и имя напечатаны с искажением - Sabadas Mifoni - Сабадас МифониСхема первичного захоронения на коммунальном кладбище с.Крэчунешти:И ещё один документ, и тоже с искажением фамилии и имени(((

Фамилия Сабадас
Имя Мифань
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст __.__.1910
Место рождения Сергеивка
Лагерь лаг. 9 Вулкан, Румыния, Хунедоара уезд
Судьба погиб в плену
Воинское звание красноармеец
Дата смерти 21.01.1942
Место захоронения Румыния, Хунедоара уезд, с. Крычьюнешть
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18003
Номер дела источника информации 1607

Номер донесения 7032
Тип донесения Донесения о военнопленных
Дата донесения 17.01.1945
Название части союз. контр. комиссия в Румынии
http://www.obd-memorial.ru/memoria....a69865f

Видите, какие искажения фамилии и имени вашего прадеда произошли... вот поэтому военкомат отчитался о нем как о без вести пропавшем, а не как о погибшем в румынском плену. Его не смогли идентифицировать по поступившим документам на военнопленных. А дата пропажи 06.1944 - это условная дата, это дата освобождение Николаевской области, где он проживал до войны. Не обращайте на неё внимания. Все эти документы - о вашем прадеде. Вам нужно сделать их копии в ОБД и обратиться в военкомат, откуда призывался ваш прадед, чтобы исправить имеющуюся там информацию о нём.


С уважением,
Галина
 
VikaДата: Четверг, 29 Мая 2014, 19.55.17 | Сообщение # 22
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
Здравствуйте!

СПАСИБО Вам огромное... сколько полезной информации.

вы написали, что после пленения 18 августа 1941 года в районе с. Михайловка, он находился сначала в пересыльном лагере в румынском городе Галац, а затем переведен в лагерь №9 Вулкан, в с.Крэчунешти (Хунедоара), где скончался 21 января 1942 года.

Есть ли об этом какие то документы? от него последнее письмо было в 1941 году.
 
galinaДата: Четверг, 29 Мая 2014, 20.52.11 | Сообщение # 23
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Цитата Vika ()
вы написали, что после пленения 18 августа 1941 года в районе с. Михайловка, он находился сначала в пересыльном лагере в румынском городе Галац, а затем переведен в лагерь №9 Вулкан, в с.Крэчунешти (Хунедоара), где скончался 21 января 1942 года.

Есть ли об этом какие то документы?


Об этом всё в румынском документе Stat Nominal - Регистрационном списке, который показал выше наш Админ Саня (см сообщение#22)


С уважением,
Галина
 
MykolaДата: Вторник, 30 Декабря 2014, 22.47.08 | Сообщение # 24
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
Здравствуйте, ВСЕМ и ВСЕХ с наступающим Новым 1915-м годом!
Желаю всем здоровья и всяческого благополучия!

Имею вопросы по теме, помогите, пожалуйста, :

- прочесть поле "состояние здоровья" в регистрационной записи военнопленного моего двоюродного деда ;
- расшифровать пометки в строке. Как я понимаю, это перемещения по лагерям, но прочесть - не могу ;
- как можно узнать когда и как он был освобожден из плена ?
На форуме "Мемориал" - есть только списки http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=82432234 , откуда и взята эта строка.

Буду очень признателен за Ваши ответы!
Прикрепления: 3300689.jpg (41.6 Kb)
 
galinaДата: Среда, 31 Декабря 2014, 07.54.27 | Сообщение # 25
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Mykola, Здравствуйте! И вас тоже с наступающим Новым 2015-ым Годом! Здоровья, счастья, благополучия!!!

В регистрационной записи сверху указан лагерь №4 (плохо читается - также можно прочесть, как №6, но я всё-таки склоняюсь, что №4 - это Васлуй), далее указан номер Рапорта ( о переводе ), номер входящего документа, номер дела и номер страницы. Это всё было в 1942 году.
Затем, внизу записано, что был освобождён 18 сентября 1942 года, в скобках - Акт страница 800.
В строчке о состоянии здоровья на момент пленения - здоров.
Остальное я думаю понятно - солдат 136-ого СП, в плен попал под Одессой 23 августа 1941 года. Первичный лагерь - Галац. Родители - Никифор и Екатерина...


С уважением,
Галина
 
MykolaДата: Пятница, 02 Января 2015, 14.16.42 | Сообщение # 26
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
galina, поздравляю Вас с уже наступившим 2015 годом и приближающимися рождественскими праздниками! Желаю всего доброго!

Спасибо большое за ответ.
Как я понимаю, если учесть тот факт, что этот список военнопленных с лагеря №9, то хронология события просматривается следующая :
- 23 августа 1941 под Одессой Брикульский В.Н. попадает в плен ;
- первый лагерь – лагерь № 3 «Независимость» Галац ;
- 1941 – лагерь № 9 ( Крэчунешты ) ;
- 1942 – лагерь № 4 ( Васлуй )
- 18 сентября 1942 – освобожден из лагеря.

Но, как часто бывает, ответ рождает новый вопрос – а почему Брикульский В.Н. был освобожден из лагеря? С чем связана такая практика?
Что за населенный пункт указан в поле место рождения – Taharniuc ? Ни так, ни в кириллице Тагарнюк – поиск в Google - ничего не дает.
Правильно должно быть – Цехановка ( ныне Краснокнянский р-н Одесская обл ), а в 1942 – Тринистрия. Он оттуда родом, в селе оставалась жена и малолетний сын.
Может это как-то связано с фактом освобожения?

С уважением, Николай.
 
galinaДата: Пятница, 02 Января 2015, 21.44.02 | Сообщение # 27
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Mykola,
Здравствуйте, Николай!
Скорее всего отпущен из плена как уроженец Тринистрии (Одесская область) . Есть в печати такие цифры: 14 тыс. Уроженцев Тринистрии были освобождены из плена.


С уважением,
Галина
 
galinaДата: Пятница, 02 Января 2015, 21.50.22 | Сообщение # 28
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Насчет записи о месте рождения и проживания родственников - Taharniuk : возможно это искаженное наименование Цехановки. Вот так, по своему, записал румынский писарь населенный пункт .

С уважением,
Галина
 
MykolaДата: Пятница, 02 Января 2015, 23.31.27 | Сообщение # 29
Группа: Поиск
Сообщений: 3
Статус: Отсутствует
galina, спасибо!

С уважением, Николай.
 
galinaДата: Воскресенье, 04 Января 2015, 07.44.06 | Сообщение # 30
Группа: Модератор
Сообщений: 4317
Статус: Отсутствует
Mykola,
Николай, если просматривать дальнейшую судьбу отпущенных из румынского плена, то по документам ОБД видим, например, Бурбок (Бурбак) Николай Назарович, 1915 г.р.после освобождения Советской Армией той территории, на которой он проживал после плена ( отпущен 30 января 1943 г.), он прошел проверку ОКР "Смерш" и был зачислен в 233--ий АЗСП.
Это не самый частый случай, когда дальнейшую судьбу отпущенного из румынского плена можно увидеть в документах ОБД. Вот и судьба Брекульского В.П.далее не прослеживается...


С уважением,
Галина
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: